najdi
Članki | Življenjski slog

Avtohtone vs. tujerodne medovite rastline

V ospredju letošnjega projekta 'Pomagajmo čebelici: Ocvetličimo mesto', ki poteka že osmo leto zapored, je ozaveščanje o pomenu avtohtonih medovitih rastlin. Preberite, na kaj je treba biti pri zasajanju medovitih rastlin pozoren in zakaj ni vsaka medovita rastlina dobra za našo naravo.

Avtohtone vs. tujerodne medovite rastline

Navadna potonika (Paeonia officinalis) - avtohtona medovita rastlina, ki v maju in juniju cveti s posamičnimi cveti, velikimi tudi do 13 cm v premeru.

Pomlad se prebuja in čebele že pridno letajo s cveta na cvet, nabirajo hrano za svoje družine in hkrati s svojo aktivnostjo pripomorejo k razmnoževanju rastlin. Z večanjem osveščenosti pomena ohranjanja čebel in drugih opraševalcem, želimo tem drobnim živalim pomagati tudi ljudje z zasajanjem medovitih rastlinskih vrst.

Vendar pozor! Niso vse medovite rastlinske vrste primerne za zasajanje, saj imajo lahko nekatere škodljiv vpliv na našo naravo. Gre predvsem za tujerodne invazivne rastlinske vrste, med katerimi so nekatere sicer tudi medovite.

Avtohtone vs. tujerodne medovite rastline

Prav zaradi tega je pomembno, da se pri zasajanju medovitih rastlinskih vrst podučimo, ali gre za avtohtone ali tujerodne rastlinske vrste.

Po Botaničnem terminološkem slovarju (Batič s sod. 2011):

  • so avtohtone rastlinske vrste tiste  vrste določene flore, ki so razširjene v naravnem arealu;
  • tujerodne vrste pa so rastlinske vrste tuje flore, ki se razširjajo s človekovim delovanjem na območju izven naravnega areala.

Tujerodne so lahko neinvazivne, ki brez človeške skrbi ne bi preživele, nekatere med njimi, kot npr. Solidago canadensis, Amorpha fruticosa, Asclepias syriaca, Impatiens glandulifera, pa so invazivne.

avtohtone-vs-tujerodne-medovite-rastline-16x9

Tujerodna medovita rastlina Amorpha fruticosa (neprava akacija).

Problematičnost invazivnih medovitih rastlin

Značilnost invazivnih vrst je, da imajo zelo veliko uspešno kaljivih semen ali se učinkovito razmnožujejo vegetativno in pri nas nimajo naravnih sovražnikov. Te rastlinske vrste se namnožijo do te mere, da skrčijo habitat avtohtonim vrstam in zaradi tega lahko posledično avtohtone rastlinske vrste izginejo iz narave.

Tujerodne invazivne rastlinske vrste se za razliko od avtohtonih rastlinskih vrst niso razvijale v koevoluciji z avtohtonimi živalskimi vrstami. To pomeni, da kljub medovitosti za nekatere opraševalce in našo medonosno čebelo ter ostale organizme ne predstavljajo posebne koristi. 

Pri čemer pa avtohtone rastlinske vrste, ki zaradi invazivnih izginjajo iz narave, predstavljajo življenjski prostor in hrano za nekatere živali.

avtohtone-vs-tujerodne-medovite-rastline-travniška-kadulja

Travniška kadulja (Salvia pratensis) - avtohtona medovita rastlina, bližnja sorodnica žajbla, ki od maja do septembra cveti na travnikih po vsej Sloveniji.

Zasajajte torej svoje medovite vrtičke z avtohtonimi rastlinami in naredili boste nekaj dobrega za našo biodiverziteto!

Dr. Blanka Ravnjak, Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Zakladnica idej