Certifikati

Družba BTC je certifikat za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 pridobila leta 1998. Z njim je nadgradila obdobje uspešne transformacije, prestrukturiranja in poslovne rasti, ki so bile izrazite v obdobju od leta 1990 do 1997, ko se je iz nekdanjih Javnih skladišč preobrazila v danes eno izmed vodilnih družb v regiji na področju upravljanja in razvoja poslovnih nepremičnin.

V Ljubljani pod blagovno znamko BTC City upravlja eno izmed največjih poslovnih, nakupovalnih, rekreativno-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi, poleg tega pa upravlja še nakupovalni središči v Novem mestu in Murski Soboti, v Sloveniji pa deluje tudi kot eden izmed vodilnih ponudnikov logističnih storitev na področju izdelkov vsakdanje rabe (FMCG).

Danes so v sistem vodenja kakovosti vključeni procesi (poslovni stebri) Upravljanje lastnih nepremičnin (BTC Cityji), Upravljanje logističnih storitev (Logistika) ter Upravljanje digitalnih vsebin in rešitev (IT in digitalizacija). Sistem kakovosti za družbo ne pomeni le formalen opis delovanja sistema kakovosti, ampak je vrednota, ki jo v družbi brez izjeme spoštujemo in je izhodišče za odličnost poslovanja, ki je del slehernega zaposlenega. Sistem kakovosti zagotavlja vsem poslovnim partnerjem in obiskovalcem družbe prijaznejši BTC, boljše in kakovostnejše storitve ter s tem spodbuja k dolgoročnejšemu, zaupanja vrednemu sodelovanju.

V sistem vodenja kakovosti so vključeni procesi (poslovni stebri) upravljanja lastnih nepremičnin (BTC Cityji), upravljanja logističnih storitev (Logistika) ter upravljanje digitalnih vsebin in rešitev (IT in digitalizacija).

Sistem kakovosti za družbo ne pomeni le formalen opis delovanja sistema kakovosti, ampak je vrednota, ki jo v družbi brez izjeme spoštujemo in je izhodišče za odličnost poslovanja, ki je del slehernega zaposlenega. Sistem kakovosti zagotavlja vsem poslovnim partnerjem in obiskovalcem družbe prijaznejši BTC, boljše in kakovostnejše storitve ter s tem spodbuja k dolgoročnejšemu, zaupanja vrednemu sodelovanju.

BTC City postaja živahno mesto z zanimivo pozidavo, s sodobno infrastrukturo in z urejenim okoljem. Družba BTC se zaveda pomena skrbnega ravnanja z okoljem. Poseben poudarek zato namenja ravnanju z odpadki, ravnanju z vodo in zrakom, učinkoviti porabi energije ter varnosti obiskovalcev in premoženja.

Poseben poudarek namenja ravnanju z odpadki, embalažo, varstvu voda in zraka ter skrbi za racionalno porabljeno energijo. Družba BTC je v letu 2006 pridobila certifikat za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 na področju gospodarjenja s prostorom v BTC City Ljubljana in v Vodnem mestu Atlantis, v letu 2009 smo certifikat pridobili tudi za področje logistike. S tem je družba BTC dobila mednarodno priznan pristop do upravljanja z okoljem in dokazala, da z okoljem ravna odgovorno.

V sistem ravnanja z okoljem so vključeni procesi (poslovni stebri) Upravljanje lastnih nepremičnin (BTC Cityji), Upravljanje logističnih storitev (Logistika) ter Upravljanje trajnostnih vsebin (Misija: Zeleno).

Družba BTC je certifikat za sistem upravljanja z energijo ISO 50001 pridobila leta 2012. Certifikat je rezultat načrtnega dela in aktivnosti na področju uresničevanja trajnostnega razvoja, katere sestavni del je tudi stalno izboljševanje energetske učinkovitosti in iskanje novih energetskih virov. To vodi k učinkovitemu in odgovornemu ravnanju z energenti, posledično pa k povečevanju energetskih prihrankov in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

V sistem upravljanja z energijo so vključeni procesi (poslovni stebri) Upravljanje lastnih nepremičnin (BTC Cityji), Upravljanje logističnih storitev (Logistika) ter Upravljanje trajnostnih vsebin (Misija: Zeleno). 

Družba BTC je certifikat za sistem upravljanja s premoženjem ISO 55001 kot prva v Sloveniji prejela leta 2016 in je tudi nasploh med prvimi prejemniki teh certifikatov, podeljenih s strani mednarodnega združenja certifikacijskih organov za ocenjevanje sistemov vodenja IQNet. Certifikat je družba pridobila za poslovni steber BTC PROP, ki za velike naročnike zagotavlja prvovrstne storitve na področju upravljanja poslovnega nepremičninskega portfelja.

V sistem upravljanja s premoženjem je vključen proces (poslovni steber) Upravljanje nepremičnin za druge lastnike (BTC PROP).

Družba BTC je med prvimi družbami in podjetji, ki so v Sloveniji prejeli Certifikat platinaste bonitetne odličnosti AAA. Certifikat, ki ga podeljuje bonitetna hiša Bisnode, prejmejo podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost Zlati AAA kar tri leta zapored. V Sloveniji mednarodno priznane standarde platinaste bonitetne odličnosti dosega zgolj 1,5 % podjetij, mednje pa se uvršča tudi družba BTC. Podjetja, ki izkazujejo platinasto bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.

Družba BTC je maja 2019 prejela Certifikat finančne zanesljivosti, izdan s strani bonitetne hiše PRVA BONITETNA AGENCIJA d.o.o. Omenjeni certifikat lahko prejme gospodarski subjekt iz elitne skupine, ki predstavlja le 6,81 % od celotne populacije gospodarskih subjektov v Sloveniji, za katere lahko bonitetna hiša, na podlagi skrbno izbranih kriterijev, z vso strokovnostjo potrdi, da gre za subjekte pri katerih sta finančni položaj in poslovanje izrazito nadpovprečna. Le-ti subjekti svoje poslovanje financirajo z ustreznim deležem lastnega kapitala in imajo takšno strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev glede njihove ročnosti, da ta zagotavlja likvidno tekoče poslovanje in predstavlja primerno zagotovilo njegovega solventnega finančnega položaja v srednjeročnem bodočem obdobju.