SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA Z DARILNO KARTICO BTC CITY in VODNO MESTO ATLANTIS


1. člen
Splošni pogoji poslovanja z darilno in e-darilno kartico BTC City in darilno kartico Vodno mesto Atlantis (v nadaljnjem besedilu »Splošni pogoji poslovanja«) so pravna osnova za poslovanje z darilno in e-darilno kartico BTC City in/ali Vodno mesto Atlantis. Splošni pogoji poslovanja vežejo tako izdajatelja kot imetnika darilne in e-darilne kartice BTC City in Vodno mesto Atlantis. Z nakupom ali uporabo se vsak imetnik darilne in e-darilne kartice BTC City in Vodno mesto Atlantis zaveže k poznavanju in spoštovanju vsakokrat veljavnih Splošnih pogojev poslovanja.

Izdaja in nakup darilne in e-darilne kartice BTC City in Vodno mesto Atlantis

2. člen
Izdajatelj darilne in e-darilne kartice BTC CITY in Vodno mesto Atlantis (v nadaljnjem besedilu »darilna kartica«) je družba BTC d.d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu »Izdajatelj«). Ti splošni pogoji veljajo v celoti za vse izvedenke darilne kartice navedene in opisane v teh splošnih pogojih.  

Darilna kartica BTC City in Vodno mesto Atlantis (v nadaljevanju: darilna kartica)

Darilna kartica je na voljo v več različnih grafičnih podobah in je na voljo v naslednjih izvedenkah: 

 • Darilna kartica BTC City - (v nadaljevanju darilna kartica)  je lahko fizična darilna kartica v velikosti plačilnih kartic, ki se ob nakupu napolni z dobroimetjem, ki imetniku omogoča nakup pri trgovcih, ki jo sprejemajo kot plačilno sredstvo.
 • Darilna kartica Vodno mesto Atlantis – natisnjena v različnih grafičnih podobah Vodnega mesta Atlantis. Moč jo je izkoristiti le v Vodnem mestu Atlantis. 
 • E-darilna kartica BTC City (v nadaljevanju e-darilna kartica) je e-darilna kartica v elektronski obliki (slika ali pdf dokument), ki jo potrošnik prejme po elektronski pošti po uspešno opravljenem nakupu oz. plačilu v spletni trgovini.
 • E-darilna kartica Vodno mesto Atlantis  (v nadaljevanju e-darilna kartica Vodno mesto Atlantis) – e-darilna kartica v  različnih grafičnih podobah Vodnega mesta Atlantis. Moč jo je izkoristiti le v Vodnem mestu Atlantis.
 • Predpolnjena darilna kartica BTC City (v nadaljevanju predpolnjena darilna kartica) – je darilna kartica s predpolnjeno vrednostjo v znesku 20 ali 40 EUR. Predpolnjena darilna kartica je neaktivna dokler ni plačana in aktivirana v sistemu darilnih kartic (SmartGifty). Predpolnjene darilne kartice so na voljo samo na prodajnih mestih v Novem mestu in Murski Soboti (seznam prodajnih mest v 3. členu). 
Lastnosti darilne kartice (velja za vse: darilne kartice, predpolnjene darilne kartice in e-darilne kartice) 

 • je plačilno sredstvo v fizični ali elektronski obliki (pdf dokument ali slika), ki ima edinstveno identifikacijsko številko in na katero se nalaga dobroimetje, ki imetniku omogoča nakup pri trgovcih, ki jo sprejemajo kot plačilno sredstvo;  
 • je lahko predpolnjena z že vnaprej določenim dobroimetjem 20 ali 40 eur (1), ali jo kupec napolni s poljubnim dobroimetjem od 20 – 250 eur (2), polnitev kartice je možna v znesku po 1 eur, brez centov. Prodajna mesta s funkcijo prodajnega mesta so opredeljena v 3. členu teh splošnih pogojev;
 • je opremljena s črtno in QR kodo, ki se uporablja za plačilo blaga in storitev v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja z darilno kartico BTC City in Vodno mesto Atlantis;
 • ob naročilu preko spletne trgovine se oddani osebni podatki zbirajo in hranijo v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP2). Upravljanje z osebnimi podatki pridobljenimi preko spletne trgovine urejajo Splošni pogoji spletne trgovine. 
 • lahko se jo uporabi večkrat do izpraznitve dobroimetja. V primeru, da je vrednost nakupa nižja od vrednosti dobroimetja darilne kartice, se preostanek vrednosti zabeleži na darilno kartico in ga je možno izkoristiti ob naslednjem nakupu do izpraznitve dobroimetja. Ponovna polnitev darilne kartice, po porabi celotnega dobroimetja na darilni kartici, ni možna, zato se takšna kartica zavrže;
 • vsaka darilna kartica ima edinstveno identifikacijsko številko in številko PIN.
 • je prenosljiva, ni poimenska;
 • ob njenem nakupu ali unovčitvi ni potrebno predati nobenih osebnih podatkov, razen za nakup v spletni trgovini. Upravljanje z osebnimi podatki zbranimi preko spletne trgovine se uporabljajo Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine BTC City shop.;
 • ni kartica zvestobe oz. bonitetna kartica;
 • ne omogoča nakupa na obroke;
 • je po nakupu ni mogoče vrniti in zahtevati izplačilo protivrednosti neporabljenih sredstev;
 • ni je mogoče zamenjati za gotovino, prav tako ni možno dobiti v gotovini izplačanega preostanka vrednosti;
 • je veljavna 5 let od datuma nakupa oz. aktivacije. Po tem obdobju postane v sistemu darilnih kartic neveljavna in trgovec z njo ne more več omogočiti plačila. Sistem darilnih kartic jo prepozna kot »neveljavno«;
 • imetnik darilne kartice lahko višino trenutnega dobroimetja na darilni kartici in njeno veljavnost preveri www.shop.btc-city.com 
3. člen
Nakup darilne kartice je možen tako na fizičnih kot spletnem prodajnem mestu. 

Na fizičnih prodajnih mestih je mogoče darilno kartico kupiti v času obratovanja na prodajnih mestih.  

Seznam prodajnih mest darilnih kartic, e-darilnih kartic in darilnih kartic Vodno mesto Atlantis z opisom funkcije prodajnega mesta:

BTC City Ljubljana 

BTC d.d., Dvorana 7, Grška ulica 3, Ljubljana 
 • Menjava darilnih bonov za nove darilne kartice
 • Izdaja fizičnih darilnih kartic za pravne osebe
 • Menjava nedelujočih darilnih kartic
 • Sprejem reklamacij
Od ponedeljka do petka, 8.00 – 14.00 
Tel.: 01 585 1315, 01 585 1300, 01 585 1316

Info točka, Dvorana A, Ameriška ulica 13, Ljubljana 
 • Prodaja fizičnih darilnih kartic 
 • Prodaja fizičnih darilnih kartic Vodno mesto Atlantis
 • Menjava darilnih bonov za nove darilne kartice
 • Menjava nedelujočih darilnih kartic
 • Sprejem reklamacij
Od ponedeljka do sobote, 9.00 – 20.00
Tel.: 01 585 2222

Vodno mesto Atlantis, Španska ulica 1, Ljubljana 
 • Prodaja fizičnih darilnih kartic 
 • Prodaja fizičnih darilnih kartic Vodno mesto Atlantis
 • Menjava nedelujočih darilnih kartic
 • Sprejem reklamacij
Od ponedeljka do nedelje, 9.00 – 20.00 
Tel.: 01 585 2100

BTC City Novo mesto
Zlatarna AURA, Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto 
 • Prodaja fizičnih predpolnjenih darilnih kartic
Od ponedeljka do petka, 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

Pisarna BTC City Novo mesto, Češča vas 41, 8000 Novo mesto 
 • Menjava darilnih bonov za nove darilne kartice
 • Izdaja fizičnih darilnih kartic za pravne osebe
 • Menjava nedelujočih darilnih kartic
 • Sprejem reklamacij
Od ponedeljka do petka, 8.00-14.00
Tel.: 01 585 2901, 01 585 2902.

BTC City Murska Sobota
Amtini Bar Cafe bar Piccolo, Nemčavci 1d, 9000 Murska Sobota 
  Od ponedeljka do sobote, 8.00 – 20.00

  Pisarna BTC City Murska Sobota, Nemčavci 1d, 9000 Murska Sobota 
  • Menjava darilnih bonov za nove darilne kartice
  • Izdaja fizičnih darilnih kartic za pravne osebe
  • Menjava nedelujočih darilnih kartic
  • Sprejem reklamacij
  Od ponedeljka do petka, 8.00-14.00
  Tel.: 02 515 16 00

  Spletna trgovina na www.shop.btc-city.com 
  • Prodaja fizičnih darilnih kartic
  • Prodaja fizičnih darilnih kartic Vodno mesto Atlantis 
  • Prodaja e-darilnih kartic
  • Prodaja e-darilnih kartic Vodno mesto Atlantis 
  • Naročilo darilnih kartic za pravne osebe 
  Odprto 24/7

  Ob nakupu darilne kartice se kupcu izda potrdilo na nakupu oz. račun. Kupec prejme potrdilo o nakupu neglede na to ali je kupil darilno kartico na fizičnem prodajnem mestu ali preko spletne trgovine.  

  Imetnik darilne kartice je dolžan potrdilo o nakupu hraniti do konca veljavnosti darilne kartice za namen menjave z novo darilno kartico v primeru izgube ali poškodbe darilne kartice. Brez potrdila o nakupu poškodovane ali izgubljene darilne kartice ni mogoče ponovno izdati. 

  4. člen
  Darilna kartica se z dobroimetjem napolni ob nakupu na prodajnem mestu oziroma ob nakupu prek spletne trgovine. Uporaba darilne kartice je možna, dokler ta ni prazna (stanje je enako 0 €, z besedo: nič evrov) v času njene veljavnosti. Darilne kartice ni mogoče ponovno napolniti. Dobroimetje, naloženo na darilni kartici, se ne obrestuje.

  Imetnik darilne kartice lahko preveri stanje na darilni kartici in datum veljavnosti na prodajnih točkah (glej 3.člen), prek spletne trgovine (www.shop.btc-city.com) in ob opravljenem nakupu v poslovalnicah/trgovinah z vzpostavljenim plačilnim sistemom in sistemom darilne kartice. 

  5. člen
  Pravne osebe naročijo fizične darilne kartice v spletni trgovini www.shop.btc-city.com. Za naročene darilne kartice se kupcu (pravni osebi) najprej izda predračun. Po prejetem plačilu pa še potrdilo o nakupu, ki je sestavljeno iz dveh delov:
  • Prvi del: vrednost naročenih darilnih kartic (število darilnih kartic x dobroimetje v €/kartico), na kar se DDV ne obračuna (0 %).
  • Drugi del: stroški pošiljanja darilnih kartic. Stroški pošiljanja darilnih kartic se obračunajo po ceniku Pošte Slovenije. Strošek pošiljanja vrednostnega pisma do 500 g znaša 2,95 eur + 22% DDV. Pošiljanje je možno samo po Sloveniji. Izdajatelj ne odgovarja za morebitne poškodbe ali izgubo v primeru pošiljanja po pošti.
  Naročilo e-darilnih kartic za pravne osebe ni mogoče. 

  Pravna oseba po izpolnitvi e-obrazca na spletni strani prejme predračun (na e-naslov, ki ga odda v e-obrazcu). Ko je predračun za naročilo plačan (sredstva na bančnem računu BTC d.d.), se izdajo darilne kartice, ki se pošljejo po pošti na naslov naveden ob naročilu. 

  Če izdajatelj v roku 7 delovnih dni po opravljenem naročilu ne bo prejel nakazila sredstev, bo naročilo darilnih kartic smatral kot preklicano.

  V primeru, da je pravna oseba proračunski uporabnik, ob naročilu označi, da gre za proračunskega porabnika. 

  Fizične osebe lahko naročijo fizične in e-darilne kartice v spletni trgovini na www.shop.btc-city.com. Za naročene darilne kartice se kupcu (fizični osebi) izda potrdilo o nakupu, ki je sestavljeno iz dveh delov: 
  • Prvi del: vrednost naročenih darilnih kartic (število darilnih kartic x dobroimetje v €/kartico), na kar se DDV ne obračuna (0 %).
  • Drugi del: stroški pošiljanja darilnih kartic. Stroški pošiljanja darilnih kartic se obračunajo po ceniku Pošte Slovenije. Strošek pošiljanja vrednostnega pisma do 500 g znaša 2,95 eur + 22% DDV. Pošiljanje je možno samo po Sloveniji. Izdajatelj ne odgovarja za morebitne poškodbe ali izgubo v primeru pošiljanja po pošti. 
  Osebni prevzem darilnih kartic, ki so naročene prek spleta, je možen na Info točki, Dvorana A, BTC City Ljubljana.

  E-darilne kartice se fizičnim osebam pošljejo na e-naslov, ki ga fizična oseba navede ob naročilu v spletni trgovini.

  6. člen
  Nakup fizičnih darilnih kartic je za fizične osebe možen na vseh fizičnih prodajnih mestih, ki so navedena v 3. členu. Na fizičnem prodajnem mestu jih lahko plačajo s plačilno kartico ali gotovino. Fizične darilne kartice prejmejo na licu mesta. 

  7. člen
  Vračilo darilnih kartic ni mogoče.  

  8. člen
  Izdajatelj ne omogoča nakupa darilne kartice na obroke. Nakup na obroke je omogočen samo v primeru, da kupec plača darilno kartico s plačilnim sredstvom, ki omogoča nakup na obroke (npr. kreditna kartica).

  Unovčljivost darilne kartice BTC City in Vodno mesto Atlantis

  9. člen
  Darilna in e-darilna kartica BTC City se lahko uporablja v: BTC City Ljubljana, BTC City Novo mesto, BTC City Murska Sobota. Darilno kartico je možno uporabiti v vseh poslovalnicah/trgovinah z vzpostavljenim sistemom za unovčevanje darilnih kartic znotraj teh 3 nakupovalnih mest. Izjema so poslovalnice/trgovine, ki tega sistema nimajo vzpostavljenega. 
  Seznam sprejemnih mest darilne kartice je na voljo na www.btc-city.com/.
  Trgovine/poslovalnice, ki omogočajo plačilo z darilno kartico so označene z nalepko, ki je nalepljena na vhodna vrata oz. izložbo.  

  Darilno kartico je mogoče uporabljati skladno z njenim namenom. 

  Nakup na obroke z darilno kartico ni možen. 

  Darilne kartice ni mogoče zamenjati za gotovino, prav tako ni možno dobiti v gotovini izplačanega preostanka vrednosti. 

  Darilna kartica BTC City je vezana na informacijski sistem za darilne kartice. Če ta sistem ne deluje in zato ni možno preveriti in odbiti denarnega zneska na darilni kartici, nakup z darilno kartico (do ponovne vzpostavitve delovanja sistema) ni možen.

  Veljavnost in prenehanje pravice uporabe darilne kartice

  10. člen
  Darilne kartice veljajo 5 (pet) let od datuma polnitve. Po dnevu izteka veljavnosti morebitno dobroimetje na darilni kartici ni več razpoložljivo in propade; posledično imetnik darilne kartice do dobroimetja ni več upravičen. 

  Kupec oziroma imetnik darilne kartice je zavezan sam voditi evidenco zapadlosti, saj ne prejme nobenega predhodnega obvestila o zapadlosti veljavnosti darilne kartice.

  Za več informacij o zapadlosti darilne kartice lahko kupec prejme na kateremkoli prodajnem mestu navedenem v 3. členu. 

  11. člen
  Imetnik darilne kartice lahko darilno kartico prenese na tretjo osebo brez omejitev. Novi imetnik s prenosom pravic iz darilne kartice pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik. Izdajatelj darilne kartice ni zavezan preverjati identitete posameznika in ne odgovarja za izgubo, uničenje ali morebitne zlorabe darilne kartice. Vsakokratni imetnik darilne kartice se strinja z uporabo teh splošnih pogojev poslovanja. 
   
  Unovčevanje in menjava papirnatih darilnih bonov BTC City
   
  12. člen
  Unovčitev papirnatega darilnega bona BTC City je možna. Kupec lahko z njim plača storitve in izdelke v BTC Cityjih (Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota do 31. 12. 2023. 

  13. člen
  Do 31. 12. 2023 po želji, po 31. 12. 2023 pa obvezno imetniki papirnate darilne bone BTC City brezplačno zamenjajo za fizične darilne kartice BTC City na prodajnih mestih v 3. členu, ki omogočajo zamenjavo darilnega bona BTC City za novo darilno kartico BTC City.  Pri menjavi se ohrani in prenese denarna vrednost papirnatih darilnih bonov BTC City na darilne kartice BTC City. Veljavnost novo izdanih darilnih kartic BTC City je 5 let od dneva menjave.

  Ob menjavi več darilnih bonov BTC City za darilno kartico BTC City kupec prejme eno darilno kartico BTC City s seštevkom vrednosti vseh zamenjanih darilnih bonov BTC City. Če želi kupec zamenjati toliko darilnih bonov, da bi skupna vrednost zamenjave presegla 250 eur, kar presega maksimalno vrednost na eni darilni kartici BTC City, se kupcu v tem primeru izda naslednje najnižje možno število darilnih kartic BTC City.  

  Darilni boni BTC City, ki jih kupec želi zamenjati za darilno kartico BTC City, morajo biti nepoškodovani (poškodovane darilne bone BTC City ni mogoče zamenjati za darilno kartico). Ob menjavi darilnih bonov BTC City za darilno kartico BTC City kupec prejme 1 izvod Potrdila o menjavi (nakupu) darilne kartice BTC City. To potrdilo mora kupec shraniti za morebitno reklamacijo. 

  Izgubljena, ukradena, poškodovana in nedelujoča darilna kartica

  14. člen
  V primeru izgubljene darilne kartice imetniku ne pripada pravica do zamenjave. Izgubljene darilne kartice se 1 leto po najdbi hranijo na naslednjih točkah. 
  • Najdene darilne kartice na področju BTC City Ljubljana se hranijo na Info točki v Dvorani A*
  • Najdene darilne kartice na področju BTC City Novo mesto se hranijo v pisarni BTC City Novo mesto*
  • Najdene darilne kartice na področju BTC City Murska Sobota se hranijo v pisarni BTC City Murska Sobota* 
  *Naslov navedenih lokacij in delovni časi so navedeni v 3. členu.

  Najdena darilna kartica se izroči imetniku, če le-ta predloži potrdilo o nakupu dotične darilne kartice. Ujemati se morata številka darilne kartice na potrdilu o nakupu in na darilni kartici.   

  15. člen
  Za izgubo ali tatvino darilne kartice in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z darilno kartico ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na darilni kartici, izdajatelj ne odgovarja.

  16. člen
  V primeru poškodovane darilne kartice na mestu črtne kode, lahko imetnik kljub temu opravi nakup, vendar mora biti črtna koda čitljiva, da jo prodajalec lahko ročno odtipka v sistem darilne kartice. 

  17. člen
  V primeru nedelovanja darilne kartice, ki ni posledica nepravilnega ravnanja, imetnik darilno kartico dostavi na eno od spodnjih lokacij, kjer kupcu na podlagi potrdila o nakupu izdajo novo darilno kartico. 
  • BTC City Ljubljana; Info točka v Dvorani A*
  • BTC City Novo mesto; pisarna BTC City Novo mesto*
  • Področje BTC City Murska Sobota: pisarna BTC City Murska Sobota* 
  *Naslov navedenih lokacij in delovni časi so navedeni v 3. členu.

  Reševanje reklamacij pri nakupu darilne kartice
   
  18. člen
  Darilne kartice po nakupu ni mogoče vrniti. 
  Za reševanje reklamacij ob plačilu z darilno kartico je pristojen izdajatelj. V primeru nastanka napak, ki so nastale ob nakupu darilne kartice, kupec reklamacijo rešuje na Info točki, Dvorana A, BTC City Ljubljana. Kontaktni podatki za primere reklamacij so opredeljeni v 3. členu teh splošnih pogojev.

  Račun oz. potrdilo o nakupu je osnova za vsakršno reklamacijo darilne kartice. Brez potrdila o nakupu oz. računa reklamacija ni možna. Reklamacija je možna 8 dni po nakupu darilne kartice (rok začne teči od dneva nakupa na potrdilu o nakupu oz. računu).

  Reševanje reklamacij pri unovčevanju darilne kartice
   
  19. člen
  V primeru napak in nejasnosti, povezanih z unovčevanjem darilne kartice, kupec reklamacijo rešuje na plačilnem mestu (v trgovini), kjer je opravil nakup z darilno kartico.
   
  Varovanje osebnih podatkov
   
  20. člen
  Družba BTC d.d. se zaveda pomena varstva osebnih podatkov in s tem namenom z osebnimi podatki ravna v skladu s pravno ureditvijo in osebne podatke zbira, obdeluje ter shranjuje z nameni opredeljenimi v Splošnih pogojih poslovanja spletne trgovine BTC City shop. Osebne podatke obravnava kot strogo zaupne, kot del zaupnih procesov in stroge korporacijske politike glede varstva osebnih in poslovnih podatkov ter skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Ur. l. RS, št. 163/2022), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Dostop do podatkov dovoli izključno zaposlenim in pogodbenim zunanjim partnerjem, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

  Pridobljeni osebni podatki se obdelujejo za namene opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja spletne trgovine BTC City shop. V primeru nakupa kot fizična oseba so to podatki kupca kot naročnika Darilne kartice BTC City. Podatki prejemnika Darilne kartice BTC City za katerega kupec želi opraviti nakup. Ti podatki so: ime, priimek, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, država, e-naslov in telefon ter in podatki o kreditni kartici. V primeru nakupa kot pravna oseba pa so ti podatki: Firma, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, ID za DDV, kontaktna oseba za naročilo, e-naslov, TRR ter informacija o tem ali je družba proračunski uporabnik. Vsi ti podatki se prenašajo preko varnega protokola SSL. Ta protokol SSL omogoča, da so osebni podatki šifrirani in potujejo varno preko internetnih povezav. Šifriranje se vključi pred pričetkom prenosa osebnih podatkov. Poleg tega so podatki za t.i. »požarnimi zidovi«, zaščiteni pred kakršnimkoli zunanjim dostopom.

  V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika tj. je prostovoljna izjava, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. Uporabnik jo potrdi v sklopu naročila darilne kartice in sicer z oddajo naročila in plačilom. 

  Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov družbe BTC d.d. in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

  Končne in prehodne določbe
   
  21. člen
  Ti Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani www.btc-city.com. 
  Pravilnik o darilnih bonih BTC City velja in se uporablja še do 31.12.2023. 

  Izdajatelj si pridržuje pravico kadarkoli in brez predhodne najave spremeniti Splošne pogoje poslovanja, vključno z navedbo ponudnikov oziroma trgovin, v katerih ni možna uporaba darilnih kartic. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani www.btc-city.com. 

  22. člen
  Nepooblaščena in nezakonita uporaba darilne kartice je kazniva. Izdajatelj lahko zavrne poslovanje z darilno kartico, če ugotovi, da je ta ponarejena, če je njena veljavnost potekla ali če je darilna kartica tako uničena oziroma poškodovana, da iz nje ni mogoče razbrati vsebine in odčitati dobroimetja. Morebitni spori med imetnikom darilne kartice in izdajateljem se rešujejo pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani, Slovenija, v kolikor za posamezen spor ni izključno pristojno kakšno drugo sodišče.

  Kontakt
   
  23. člen
  Za pridobitev dodatnih informacij obiščite www.btc-city.com.