najdi
Članki | Življenjski slog

Intervju: Klavdija Kosmač Toplišek – Otroka obkrožimo s tujim jezikom

Kdaj pričeti z učenjem tujih jezikov, kako učenje povezati s prijetnimi občutki ter kako lahko pri tem pomaga sodobna tehnologija? Vse to nam je v intervjuju razkrila Klavdija Kosmač Toplišek, direktorica Jezikovne šole Lingula.

Intervju: Klavdija Kosmač Toplišek – Otroka obkrožimo s tujim jezikom

Šolski zvonci so septembra poleg novega šolskega leta napovedali tudi nove priložnosti za usvajanje dodatnih veščin in znanj. Dodatna znanja, ki so ne le uporabna, pač pa odpirajo tudi vrata v svet, so vsekakor tuji jeziki.

Kako poteka učenje v Jezikovni šoli Lingula in kako jim uspe učenje jezika povezati s prijetnimi občutki in doživetji, smo se pogovarjali s Klavdijo Kosmač Toplišek, direktorico jezikovne šole Lingula.


Kdaj je primerno pričeti s poukom tujega jezika pri otrocih?

To je seveda odvisno od otroka. Za nekatere je pravi čas pri treh letih, za druge pri petih ali šestih ali celo kasneje.

V Jezikovni šoli Lingula začenjamo s tečaji za najmlajše pri dveh letih in pol, ko je otrok najbolj dovzeten za srkanje novega jezika, hkrati pa njegova radovednost in sproščenost omogočata spontano in naravno učenje jezika. Otroka obkrožimo s tujim jezikom, da »srka« zvoke, besede in intonacijo ter se novega jezika uči kot maternega - prek igre, pravljic in pesmi.

Za lažjo odločitev o pričetku učenja jezika v Linguli pripravljamo brezplačne pravljične urice v angleščini ali nemščini, da otrok sam vidi in preizkusi, kako poteka učenje. Zelo veliko otrok se po obisku brezplačnih uric z navdušenjem vpiše v tečaj.

Več o brezplačnih predstavitvah

Zgodi se tudi, da starši pridejo z otrokom na brezplačne urice, vpišejo pa ga šele čez leto dni ali več, ko je večji tudi otrokov motiv in si on sam želi učenja tujega jezika. Seveda Lingulini učitelji poskrbijo za igrivo in zabavno vzdušje na tečaju, otroke motivirajo in spodbujajo, toda če otrok nima notranje motivacije za učenje jezika, je bolje počakati in začeti takrat, ko ga tuj jezik zanima.

Ali je priporočljivo, da se že v otroških letih učimo tujih jezikov? Kakšne so vaše izkušnje in kaj kažejo raziskave?

V Linguli so izkušnje z zgodnjim učenjem tujega jezika zagotovo pozitivne in tudi raziskave kažejo mnogo spodbudnih dejstev. Če se otrok s tujim jezikom sreča že v zgodnjem otroštvu, namreč bolje ponotranji izgovarjavo, strukturo in besedišče. Ob tem pridobi boljši posluh za tuji jezik in sposobnost izgovarjave glasov, ki v maternem jeziku ne obstajajo.

Zgodnje učenje angleščine na primer tudi izboljša spomin, kognitivne in slušne sposobnosti ter pripomore k razvoju možganske skorje, kar spodbuja splošno inteligenco. Z učenjem tujega jezika pa spodbujamo tudi otrokovo naravno vedoželjnost, ustvarjalno mišljenje in otrokovo kreativnost.

Kateri so najbolj popularni tuji jeziki? So to še vedno angleščina, nemščina, ali tudi bolj »eksotični« jeziki?

Tako je, še vedno se največ staršev odloča za učenje angleščine, nemščine, ki ji sledijo španščina, kitajščina in francoščina. Nekateri otroci se individualno učijo tudi bolj »eksotičnih« jezikov.

Na kakšen način se otroci učijo pri vas, kakšne metode in sredstva uporabljate?

Način učenja je odvisen od starosti, prav vselej pa sta v ospredju govor in igra.

jezikovna-šola-lingula-btc-city-klavdija-kosmač-toplišek-1000-pravljične-učilnice

Malčki, stari od 2,5 do 6 let se učijo v njim prilagojenem okolju Lingulinih pravljičnih učilnic.

Pravljice so otrokov svet, v katerem se počuti sproščeno, se vživi v svoje najljubše like in posnema njihov govor, izražanje. Zato tudi učenje angleščine za malčke poteka prek pravljic, pesmic, zabavnih aktivnosti, gibalnih igric in ustvarjanja, kar je idealen pristop, saj z njim razvijajo komunikacijske in motorične spretnosti ter krepijo občutek za estetiko in ljubezen do ustvarjanja.

Lingulini pravljični otroški učilnici spodbujata otrokovo domišljijo in vabita k igri vlog in nastopanju – v pravljični hiški, za čarobnim drevesom in v črnem gozdu. Najpomembnejšo vlogo pri učenju pa imajo zagotovo strokovne in prijazne učiteljice, ki morajo znati otroka navdušiti in obdržati zbranega.

Več o pravljičnih uricah

Pri šolarjih je najpomembnejše učenje po izvirni govorni metodi Lingula Kids™. Govorna metoda je tesno povezana z osebnim pristopom učitelja, ki se posveti vsakemu otroku. To omogočajo majhne skupine. Izjemno pomembna je tudi uporaba sodobne tehnologije. Za razvoj pozitivnega odnosa do jezika je ključno tudi spodbudno in prijetno okolje, kjer se otroci počutijo sproščeno.

Se je način poučevanja v zadnjem času kaj spremenil?

Način poučevanja se je v zadnjih letih močno spremenil. Najsodobnejša tehnologija omogoča hitrejši napredek tudi pri učenju tujega jezika. Ljudje smo vizualna bitja in slike so eno od orodij, ki nam pomaga k lažjemu razumevanju pomena.

jezikovna-šola-lingula-btc-city-klavdija-kosmač-toplišek-1000

Pri pouku tujih jezikov je slika dobesedno nenadomestljiva, zato je vseh 17 Lingulinih razredov opremljenih z najsodobnejšimi interaktivnimi zasloni.

Po petih letih uporabe lahko suvereno potrdimo, da si otroci na ta način zapomnijo več in hitreje. 

Interaktivne vsebine so zabaven vir idej za še aktivnejšo udeležbo v pogovoru, zato otroci lažje in več govorijo v angleščini. Otroke navdušujejo privlačne video vsebine in možnost igranja jezikovnih iger, zato z njihovo uporabo učitelji tudi lažje pritegnejo in obdržijo pozornost otrok, zlasti ko gre za vizualne, slušne in kinestetične tipe. Interaktivne vsebine omogočajo stik s pristnimi situacijami in »živimi« primeri, ki otrokom približajo realni jezik, navade, kulturo, aktualne novice …

Kako velike so skupine in ali imate čas, da se posvetite vsem?

Starši v Linguli še posebej pohvalijo osebni pristop, ki je mogoč, ker so skupine majhne, do osem otrok, kar omogoča, da se učitelj otrokom res posvetimo individualno.

Ali k vam prihajajo otroci, ki se želijo učiti dodatnih jezikov, izpopolnjevati znanje ali tudi tisti, ki potrebujejo pomoč pri učenju v obliki inštrukcij?

V Lingulo prihajajo vsi – tisti, ki si želijo hitro osvežitev znanja jezikov na poletnih jezikovnih počitnicah, otroci, ki želijo celoletni tečaj kot tudi otroci, ki želijo povsem oseben pristop na individualnih urah oziroma v obliki inštrukcij.

Pred odločitvijo za tip tečaja se z otrokom pogovorimo v tujem jeziku in predlagamo optimalno rešitev zanj. Včasih kdo pride po inštrukcije, svetujemo pa skupino, zgodi pa se tudi obratno. Zato je osebni umestitveni pogovor z učiteljico tako pomemben in omogoča, da otroku lahko predlagamo pravo pot.

Prijavite se na brezplačni posvet


Vpišite to jesen svoje najmlajše v Jezikovno šolo Lingula, kjer učenje poteka v majhnih skupinah, prilagojeno starosti otrok in z osebnim pristopom ter uporabo interaktivnih pripomočkov. Vse to je popoln recept za učinkovito učenje, ob katerem se otroci še neizmerno zabavajo! 

Več o Jezikovni šoli Lingula


Preberite tudi intervju z Markom Juhantom, specialnim pedagogom:

Intervju: Marko Juhant

Zakladnica idej