Naročila darilnih bonov 

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Kdo in zakaj zbira vaše podatke?

BTC d.d., kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira naslednje osebne podatke, ker jih potrebuje za pripravo predloga ponudbe (predračun).

  • Za fizične osebe: ime in priimek, naslov, poštna številka, pošta, elektronski naslov, telefonska številka, število in tip naročenih darilnih bonov, število in tip naročenih ovojnic, rok dostave
  • Za pravne osebe: ime in priimek kontaktne osebe, elektronski naslov kontaktne osebe, telefonska številka kontaktne osebe,  naziv podjetja/organizacije, naslov podjetja/organizacije, poštna številka, pošta, davčna številka podjetja/organizacije, davčni zavezanec, ali podjetje potrebuje eRačun, število in tip naročenih darilnih bonov, število in tip naročenih ovojnic, rok dostave

Brez posredovanja teh podatkov izvedba želenih storitev ni možna. Izpolnitev obrazca je pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6 (1b) Splošne uredbe EU 2016/679).

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Zbrani osebni podatki se hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za doseg namena, za katerega so zbrani oziroma toliko časa, kot je to potrebno za zagotavljanje naših pogodbenih in zakonitih interesov. V primeru, da do sklenitve posla ne pride, se podatki izbrišejo najkasneje v roku 3 mesecev od dneva posredovanja podatkov.

Ali vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam?

Osebni podatki, zbrani za potrebe naročila za izvedbo storitev se posredujejo izbranim tretjim osebam, ponudnikom storitev ter drugim tretjim osebam v primerih zakonitega razkritja. Tretje osebe imajo dostop do osebnih podatkov, potrebnih za opravljanje njihovih funkcij, vendar jih ne smejo uporabljati za druge namene. Poleg tega morajo obdelovati te osebne podatke skladno s to izjavo o varstvu osebnih podatkov in tako, kot to dovoljujejo veljavni zakoni in predpisi o varstvu podatkov.

Nobenih podatkov, ki nam jih posredujete, ne prenašamo v tretjo državo ali v mednarodno organizacijo.

Kakšne pravice imam v zvezi z obdelavo mojih podatkov?

V zvezi z uporabo vaših osebnih podatkov imate pravico do:

  • dostopa do osebnih podatkov oziroma do seznanitve, kar pomeni, da lahko od BTC zahteva informacijo, katere osebne podatke o Uporabniku BTC hrani in druge informacije, povezane s tem, BTC pa bo Uporabniku o poizvedovalnih informacijah poslal potrdilo;
  • popravka, v primeru, ko so Uporabnikovi podatki, katere BTC hrani, nepravilni ali nepopolni;
  • izbrisa, pri čemer bo BTC na podlagi zahteve Uporabnika njegove osebne podatke izbrisal zaradi umika soglasja, prenehanja siceršnje podlage za obdelavo osebnih podatkov oziroma izpolnitve zakonskih razlogov za izbris;
  • omejitve obdelave, in sicer v primeru nastopa primera, predvidenega z veljavnimi predpisi, ki zahteva takšno omejitev;
  • prenosljivosti podatkov, pri čemer bo Uporabnik prejel osebne podatke v zvezi z njim, in sicer v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki in jih lahko posredoval drugemu upravljavcu, ob upoštevanju pogojev, predvidenih z veljavnimi predpisi;
  • vložitve ugovora pri BTC oziroma do vložitve prijave pri informacijskem pooblaščencu. 

Vse te zahteve, ki so namenjene BTC, vključno s preklicem privolitve za obdelavo osebnih podatkov, poleg že navedenega, lahko Uporabnik naslovi na marketing@btc.si ali po pošti na BTC d.d., Ameriška ulica 2, Ljubljana.